Dolegliwości ze strony płuc wymagają konsultacji z właściwym specjalistą – właśnie wtedy należy udać się do pulmonologa.

 Zdrowe płuca to podstawa prawidłowego oddechu. Jeśli pojawiają się problemy z oddychaniem, najlepiej udać się do specjalisty, który będzie mógł określić ich przyczynę. Specjalista w zakresie chorób płuc to pulmonolog – pneumonolog. Zajmuje się on diagnozowaniem i leczeniem, a także profilaktyką chorób układu oddechowego, w tym w szczególności płuc.

Kiedy dokładnie warto się do niego udać? Jakie choroby leczy? Jak wygląda wizyta u pulmonologa? Gdzie warto zapisać się na konsultację?

Z jakimi objawami warto udać się do pulmonologa?

Wielu pacjentów bagatelizuje niepokojące objawy ze strony układu oddechowego. Mogą one jednak prowadzić do zaostrzenia, a tym samym znacznego pogorszenia jakości życia.

Na choroby układu oddechowego najbardziej narażone są osoby, które pracują lub często przebywają w zanieczyszczonym, zapylonym środowisku, które palą nałogowo papierosy, a także mają alergie oraz obniżoną odporność powodującą zakażenia układu oddechowego przez wirusy oraz bakterie.

Objawy wymagające konsultacji z pulmonologiem:

 • problemy ze złapaniem tchu podczas wysiłku fizycznego
 • duszności, świszczący oddech, uczucie ściskania w klatce piersiowej
 • przewlekły kaszel
 • powtarzające się zapalenia płuc
 • przyspieszony, spowolniony, płytki albo zbyt głęboki oddech
 • urazy płuc będące wynikiem obrażeń klatki piersiowej

 Jeśli objawy te powtarzają się często, są uciążliwe i przeszkadzają w codziennej aktywności, pulmonolog to specjalista, którego warto odwiedzić jak najszybciej. Mogą one świadczyć o rozwijaniu się poważnych schorzeń wymagających specjalistycznego leczenia.

 Pulmonolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem takich schorzeń jak:

 • astma oskrzelowa
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • gruźlica
 • mukowiscydoza
 • odma opłucnowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • pylica płuc
 • rak płuca
 • rozstrzenie oskrzeli
 • sarkoidoza
 • śródmiąższowe choroby płuc

Gdzie do pulmonologa?

Do specjalisty w zakresie diagnozowania i leczenia chorób płuc możemy zapisać się zarówno na NFZ, jak również prywatnie.

Osoby posiadające ubezpieczenie powszechne w ramach NFZ mogą korzystać z konsultacji z pulmonologiem bez opłat. Niestety, minusem jest długi czas oczekiwania na dostanie się do tego lekarza, który może trwać nawet kilka miesięcy w zależności od regionu.

Właśnie dlatego wielu pacjentów odwiedza pulmonologa prywatnie. Z jego usług można skorzystać w wielu miastach w Polsce – w Krakowie to Przychodnia Zdrowia – Centrum Medyczne UNIMED: https://www.unimed-nzoz.pl/dla-pacjenta/pulmonolog/. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest wtedy znacznie skrócony, co pozwala pacjentowi na szybką diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.

Jak przebiega wizyta u pulmonologa?

Specjalista taki jak pulmonolog zapewnia swoim pacjentom kompleksowe wsparcie w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób płuc.

Pierwsza wizyta u pulmonologa polega na wykonaniu przez lekarza wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta i skierowaniu go na dalsze badania mające na celu dokładne zdiagnozowanie jego problemu.

Pulmonolog wykonuje i kieruje pacjentów na badania takie jak:

 • spirometria – badanie polegające na mierzeniu objętości i pojemności płuc i przepływów powietrza w układzie oddechowym dla poszczególnych faz cyklu oddechowego
 • bronchoskopia – badanie diagnostyczne oddechu polegające na wykorzystanie endoskopu, czyli urządzenia obrazującego wnętrze układu oddechowego, w trakcie badania możliwe jest pobranie materiałów do dalszej oceny
 • testy wziewne i testy skórne – badania prowadzone w celu wykrycia ewentualnych alergii powodujących choroby płuc, na przykład astmę
 • badania krwi – mają one na celu wykrycie w krwi przeciwciał swoistych mogących świadczyć o alergiach

Po dokonaniu kompleksowej diagnostyki pulmonolog stawia diagnozę i zaleca pacjentowi odpowiednie postępowanie. Na ogół polega ono na farmakoterapii – stosowaniu odpowiednich leków, na przykład wziewów, tabletek. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych.