Modny dizajn

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie nowe po­kolenie, pokolenie młodych projektantów, i polski przemysł podbija rynki swoimi współczesnymi produktami. Sypią się międzynarodowe nagrody Red Dot Design Award, iF Design Award i inne wyróżnienia za najlepsze projekty. Przedsiębior­cy czerpiący korzyści ze współpracy z projektantami wyko­rzystują ten nowy potencjał twórczy, ruszają unijne dotacje na wzornictwo. Dizajn jako zjawisko staje się modny. Zauwa­żalny w mediach i codziennym życiu. Wszyscy zaczynają pytać o przyczyny sukcesu nowej prężnej szkoły polskiego dizajnu…

Za granicą nikt nie rozumie tego wysypu samorodnych ta­lentów. Nikt nie rozumie, bo nie wie o wieloletniej tradycji polskiej szkoły projektowania, nie zna jej skali i jakości. Sprawy biorą w swoje ręce stowarzyszenia, fundacje, ak­tywiści miejscy i rzutcy młodzi ludzie wykorzystujący po­tencjał cyfrowego świata. Powstają publikacje elektroniczne, portale tematyczne, pop-upy, czyli sklepy sprzedające vintage dizajn podczas różnych imprez, organizuje się festiwale i targi dizajnu.

Młodzi przedsiębiorcy inwestują w tworzenie w sieci miejsc, gdzie promuje się i sprzedaje dobry, dawny dizajn. Tak powstają pierwsze start-upy, innowacyjne firmy obsługujące kolekcjonerowi miłośników polskiego dizajnu. Najdłużej bu­dzi się świat muzealny i antykwaryczny. W końcu nabrzmiały zainteresowaniem wulkan vintag’e pęka. Sklepy internetowe jednoczą się pod szyldami wspólnych platform. Połączone siły mają większą moc rażenia. Sprzedawcy dizajnu rozumieją, że klientom brakuje czasu na podróżowanie po Polsce i przecze­sywanie Internetu – że wolą znaleźć wszystko w jednym miej­scu. Platformy sprzedaży rozwiązują ten problem. Wzorem międzynarodowych rynków zaczyna się w Polsce budowanie świadomości, a także pierwszych nowych kolekcji dizajnu.

Be Sociable, Share!

ADD YOUR COMMENT