Monthly Archive:: Kwiecień 2017

Pompy ciepła wodne

Pompy ciepła służące do pobierania ciepła z wody gruntowej są konstrukcyjnie identyczne z poprzednio omawianymi pompami typu solanka-woda. Jedyna różnica polega na tym, że o ile w pompie solanka-woda w jej wymienniku krąży niezamarzająca ciecz, o tyle

Modny dizajn

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie nowe po­kolenie, pokolenie młodych projektantów, i polski przemysł podbija rynki swoimi współczesnymi produktami. Sypią się międzynarodowe nagrody Red Dot Design Award, iF Design Award i inne wyróżnienia za najlepsze projekty.